logo farebne 500x500

Milí priatelia,

vitajte na stránke určenej najmä fanúšikom tradičnej regionálnej kultúry a osobitne slovenského folklóru. Spája nás spoločný obdiv k fenoménu, ktorý sa po stáročia odovzdáva z generácie na generáciu a ktorý našim predkom pomáhal vysporiadať sa s ich životnými údelmi. Aj dnes folklór žije najmä vďaka nadšencom, ktorí ho šíria bez nároku na odmenu či spoločenské uznanie. Môžeme mať rôzny vkus, no nikto nemôže folkloristom uprieť, že do svojej záľuby dávajú kus srdca. Aj preto som presvedčená, že folklór je kultúrnou dušou Slovenska.

Ľubica Laššáková

ministerka kultúry Slovenskej republiky

„Folklór – duša Slovenska”

 • PODPORA TRADÍCIÍ

  Podpora tradičnej regionálnej kultúry je pre mňa prioritou od môjho nástupu do funkcie ministerky. Slovensko má a potrebuje aj svoje erbové umelecké inštitúcie, nemôže však celý svoj kultúrny život zúžiť iba na divadelnú – činohernú, opernú či baletnú, literárnu alebo výtvarnú scénu. Folklór ako jedna zo zásadných oblastí si zaslúži od štátu podstatne vyššiu pozornosť ako doposiaľ.

 • POMOCNÁ RUKA

  Prichádzame s projektom „Folklór – duša Slovenska“, ktorý podáva pomocnú ruku všetkým jeho tvorcom a interpretom. Štát osobitne vyčlenil 1,5 milióna eur na podporu folklórnych súborov či skupín, ale aj individuálnych ľudových umelcov či umeleckých remeselníkov. Naším zámerom je pomôcť čo najširšej skupine ľudí, ktorí svoj čas, talent a energiu venujú slovenským tradíciám.

 • PRVÁ FÁZA

  Cieľom tejto stránky je v prvej fáze predovšetkým pomôcť zorientovať sa všetkým, ktorí sa môžu a chcú uchádzať o finančnú podporu štátu pri svojej činnosti v súvislosti s folklórom.

  Nájdete tu podrobné informácie ako postupovať pri vypĺňaní tlačív, aké dokumenty treba priložiť k žiadosti a na koho sa môžete obrátiť, aby vám poradil.

 • DRUHÁ FÁZA

  V druhej fáze, teda v čase realizácie úspešných projektov, budeme na tejto stránke, ale aj na mnohých iných miestach prinášať čo najviac informácií o tom, ako sa žiadateľom podarilo pretaviť podporu štátu do rozvoja umenia.

O projekte

 • Mimoriadna výzva č. 1/2019

  Fond na podporu umenia v súlade s ustanoveniami zákona č. 284/2014 Z. z. o Fonde na podporu umenia a o zmene a doplnení zákona č. 434/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky v znení zákona č. 79/2013 Z. z. vyhlásil Mimoriadnu výzvu č. 1/2019 na predkladanie žiadostí pre oprávnených žiadateľov.

  Bližšie informácie nájdete na odkaze tu

 • Vznik a prezentácia tvorby - tradičná kultúra

  Uzávierka predkladania žiadostí pre túto mimoriadnu výzvu Fondu na podporu umenia (FPU) je stanovená do pondelka 25. marca 2019. Žiadateľ je povinný podať žiadosť iba elektronicky prostredníctvom registračného systému FPU, môže tak urobiť priebežne, ale v posledný deň trvania výzvy (25. 3. 2019) najneskôr do 15:00 hod stredoeurópskeho času.

 • Odporúčania pre žiadateľa

  Postup pre podávanie žiadostí a zoznam povinných dokladov ku žiadosti nájdete v Odporúčaniach pre žiadateľa

 • Krajskí koordinátori kultúry

  Ich úlohou je byť sprostredkovateľom medzi rezortom kultúry a ľuďmi v regiónoch. Chceme priamo vedieť, čo sa v regiónoch deje, aké nápady a umelecké počiny tam vznikajú a kde môžeme byť  ministerstvo kultúry nápomocné. Ale bude to fungovať aj naopak – akonáhle budú potrebovať súbory, organizátori či vôbec ľudia, ktorí žijú kultúrou, pomoc a usmernenie, nájdu ich práve v osobách krajských koordinátorov.

  Kontakty