Sekcia rozvoja miestnej a regionálnej kultúry a kultúry národnostných menšín MK SR

PhDr. RNDr. Jana Orlická

generálna riaditeľka sekcie rozvoja miestnej a regionálnej kultúry a kultúry národnostných menšín

Služobný telefón: +421 915 491 569

E-mail: jana.orlicka@culture.gov.sk

Miesto výkonu práce: Ministerstvo kultúry SR, Jakubovo námestie 12, 811 09 Bratislava

Odbor rozvoja miestnej a regionálnej kultúry

Mgr. Judita Trnovcová

riaditeľka odboru rozvoja miestnej a regionálnej kultúry a kultúry národnostných menšín

Služobný telefón: +421 2 20 482 850

E-mail: judita.trnovcova@culture.gov.sk

Miesto výkonu práce: Ministerstvo kultúry SR, Jakubovo námestie 12, 811 09 Bratislava

Mgr. Katarína Kardošová

štátny radca odboru rozvoja miestnej a regionálnej kultúry pre Trenčiansky kraj

Služobný telefón: +421 0905 323 245

E-mail: katarina.kardosova@culture.gov.sk

Miesto výkonu práce: K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín

doc. Vladimír Marušin, ArtD.

štátny radca odboru rozvoja miestnej a regionálnej kultúry pre Prešovský kraj

Služobný telefón: +421 905 838 826

E-mail: vladimir.marusin@culture.gov.sk

Miesto výkonu práce: Námestie mieru 2, 080 01 Prešov

Mgr. art. Koloman Galbavý

štátny radca odboru rozvoja miestnej a regionálnej kultúry pre Žilinský kraj

Služobný telefón: +421 905 404 830

E-mail: koloman.galbavy@culture.gov.sk

Miesto výkonu práce: Dolný Val č. 47, 011 28  Žilina

PhDr. Peter Kováč

štátny radca odboru rozvoja miestnej a regionálnej kultúry pre Banskobystrický kraj

Služobný telefón: +421 905 838 832

E-mail: peter.kovac1@culture.gov.sk

Miesto výkonu práce: Múzeum SNP, Kapitulská 282/23, 974 01 Banská Bystrica

MgA. Miroslava Vargová

štátny radca odboru rozvoja miestnej a regionálnej kultúry pre Košický kraj

Služobný telefón: +421 905 250 115

E-mail: miroslava.vargova@culture.gov.sk

Miesto výkonu práce:Hlavná 88, 040 01  Košice

Ing. Ivan Janičík

štátny radca odboru rozvoja miestnej a regionálnej kultúry pre Nitriansky kraj

Služobný telefón: +421  0908 979 704

E-mail: ivan.janicik@culture.gov.sk

Miesto výkonu práce: KOS – Fatranská č. 3, 949 01 Nitra

Mgr. Žaneta Lelkešová

štátny radca odboru rozvoja miestnej a regionálnej kultúry pre Trnavský kraj

Služobný telefón: +421 918 118 123

E-mail: zaneta.lelkesova@culture.gov.sk

Miesto výkonu práce: Ministerstvo kultúry SR, Jakubovo námestie 12, 811 09 Bratislava

PaedDr. Anna Palšová

koordinátor pre najmenej rozvinuté okresy Slovenska

Služobný telefón: +421 905 483 560

E-mail: anna.palsova@culture.gov.sk

Miesto výkonu práce: Námestie mieru 2, 080 01 Prešov